hi,您好,欢迎来到胎铃汇官网!  注册 | 登录 | 合作经销门店申请

 

如何使用花呗和花呗分期付款

   

胎铃汇APP支付使用花呗支付和使用花呗进行分期付款

 

 

 

 

 

1.打开胎铃汇APP选择您要订购的产品

  

 

 2 加入购物车

 

 

 

 

 

 

3.点击结算,详细填写您的收件人地址信息

 

 

 

 

 

4.结算方式选择全款(注意:如果需要全款分期,这里一定注意选择成全款)

 

 

 

 

 

5.提交订单,弹出支付方式,您选择支付,点击支付

 

 

 

 

 

6.选择花呗分期,选择您想要分期的期数

 

 

 

 

 

7.完成支付

 

 以上信息来自胎铃汇(www.wheelmax.com.cn),未经授权请勿转载

 

 

胎铃汇APP下载
版本:V3.1.7
隐私协议   用户权限
开发者:上海伟迈