hi,您好,欢迎来到胎铃汇官网! 注册 | 登录 | 合作经销门店申请

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂
BVR01
BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂
品牌(r):
BAVAR
图册(c):
      
孔数(p):
5
孔距(cd):
112,114.3,120
轴径(cb):
偏距(et):
30,38,37
产地:
国产
制作工艺:
旋压铸造
重量:
轻量化
质量认证:
VIA  JWL  指导价:
 
¥2200~¥2200
市场价:
¥2000
上海 至 您所在地 发德邦物流 支持信用卡 到店安装或自提
孔数:
孔距:
数量:
-10%
OFF
一次性购买4只

 

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BAV01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BAV01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BAV01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BAV01轮毂

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BAV01轮毂

 

 

 

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 

 

BAVAR旋压铸造精品单五辐抛边款BVR01轮毂

 


   


   

   

     姓名: QQ: E-mail:
   咨 询:  
   注:请准确填写您 的E-mail地址,我们会把反馈回答发送至您的邮箱
wheelmax
wheelmax
wheelmax
wheelmax